by on May 14, 2023
Devolgers'acties gedurende het Deense volkslieden ook delichten van vuurwerkveroorzaakt dearena naaruiteindelijk worden wanordelijk,maar defans heb eigenlijk geweestgestraft. Als de Engelsefan isontdekt schuldig aan de UEFAin rekening brengen, degamers zal zeker zijnverboden vanInternationale competitie. De laser te koop van Engelandtip washeeft gebruik gemaakt van doorsupporters bij de halve finale Euro 2020tegen Denemarken op woensdag. Deinspectie zullen aanvullend kijknaar binnen deverlichtin...
31 views 0 likes